پروژه های در دست اقدام خارجی

img

کنگره ESC

9 لغایت 13 شهریور 1398

فرانسه ، پاریس

اطلاعات بیشتر

img

کنگره ESMO

5 لغایت 9 مهر 1398

اسپانیا ، بارسلونا

اطلاعات بیشتر