هماهنگی مهمانان ویژه

هماهنگی مهمانان ویژه

 انجام تمام امور مربوط به تشریفات
  استقبال از میهمانان ویژه
  هماهنگی جهت اخذ ویزا
  رزرو هتل و برنامه ریزی
  اجرای برنامه های گردشگری برای مهمانان خارجی ...