اطلاع رسانی و پوشش خبری و تبلیغات

اطلاع رسانی و پوشش خبری و تبلیغاتهمایش ها

نشستهای خبری، مطبوعاتی، پخش تيزرهای تبليغاتی صوتی و تصويری
چاپ اطلاعيه در مجلات و روزنامه های عمومی و تخصصی
صدا و سیما
اطلاع رسانی در مطبوعات، خبرگزاری ها و وب سایت ها