جذب اسپانسر و برپایی نمایشگاه های جانبی

جذب اسپانسر و برپایی نمایشگاه های جانبیهمایش ها

طراحی پلان و غرفه بندی
طراحی و ساخت غرفه
نورپردازی
طراحی دکوراسیون
ارائه تجهیزات جانبی نمایشگاهی از قبیل میز و صندلی ، ویترینهای ثابت و متحرک و آب سرد کن
پشتیبانی در طول زمان برگزاری نمایشگاه و ...